Susisiekite su LSMU MA KI Molekulinės kardiologijos laboratorija:

8 37 302873 info@molcardlab.lt

Kokybė

Laboratorija nuolat investuoja į atliekamų procesų automatizavimą ir kitus kokybės kontrolę gerinančius produktus. Atliekami tyrimai kontroliuojami pasitelkus vidinę bei išorinę kokybės kontrolę.  Šiuo metu laboratorija yra akreditacijos pagal LST EN ISO/IEC 17025 standartą procese.

 

Laboratorijos veiklą reglamentuoja žemiau pateikti norminiai dokumentai:

  • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statutas 
  • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gero valdymo kodas 
  • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kardiologijos instuto Molekulinės kardiologijos laboratorijos nuostatai 
  • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kardiologijos instituto nuostatai 
  • Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija
  • Laboratorijos leidimas – higienos pasas