Susisiekite su LSMU MA KI Molekulinės kardiologijos laboratorija:

8 37 302873 info@molcardlab.lt

2015


Association between Fibrillin1 polymorphisms (rs2118181, rs10519177) and transforming growth factor β1 concentration in human plasma

Sepetiene R, Patamsyte V, Zukovas G, Jariene G, Stanioniene Z, Benetis R, Tamosiunas A, Lesauskaite V.

Mol Med. 2015 Aug 24. doi: 10.2119/molmed.2015.00102.

Prieiga per internetą


Androgenų receptorių polimorfizmas ir moters reprodukcinė sveikata

Juškevičiūtė G, Čiaplinskienė L, Smalinskienė A, Žilaitienė B.

Lietuvos endokrinologija 2015. 23 Tomas. 1, 2, 3, 4 numeris,psl.54-59

Prieiga per internetą


Krūtinės aortos aneurizmos ir disekcijos genetinės priežastys (angl. Genetic basis of thoraric aortic aneurysms and dissections)

Šepetienė R, Šimonytė S, Lesauskaitė V.

Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas: Vitae Litera. (Šeimos gydytojo studijos). ISSN 1392-3218. 2015, t. 19, Nr. 1, p. 27-32


The Effect of PAI-1 4G/5G Polymorphism and Clinical Factors on Coronary Artery Occlusion in Myocardial Infarction.

Parpugga TK, Tatarunas V, Skipskis V, Kupstyte N, Zaliaduonyte-Peksiene D, Lesauskaite V.

Dis Markers. 2015;2015:260101. doi: 10.1155/2015/260101.

Prieiga per internetą


Effect of clinical factors and gene polymorphism of CYP2C19*2, *17 and CYP4F2*3 on early stent thrombosis.

Kupstyte N, Zaliunas R, Tatarunas V, Skipskis V, Zaliaduonyte-Peksiene D, Grabauskyte I, Dovidaitiene D, Bumblauskas K, Gustiene O, Lesauskaite V.

Pharmacogenomics. 2015;16(3):181-9. doi: 10.2217/pgs.14.165.

Prieiga per internetą


Blood Plasma TGF- β1 Concentration in Sporadic Dilatative Pathology of Ascending Aorta: More Questions than Answers.

Sepetiene R, Patamsyte V, Zukovas G, Jariene G, Stanioniene Z, Benetis R, Lesauskaite V.

PLoS One. 2015 Jun 23;10(6):e0129353. doi: 10.1371/journal.pone.0129353. eCollection 2015.

Prieiga per internetą


FBN1 polymorphisms in patients with the dilatative pathology of the ascending thoracic aorta.

Lesauskaite V, Sepetiene R, Jariene G, Patamsyte V, Zukovas G, Grabauskyte I, Stanioniene Z, Sirmenis R, Benetis R.

Eur J Cardiothorac Surg. 2015 Apr;47(4):e124-30. doi: 10.1093/ejcts/ezu520. Epub 2015 Jan 12.

Prieiga per internetą


The Role of Matrix Metalloproteinases Polymorphisms in Age-Related Macular Degeneration.

Liutkeviciene R, Lesauskaite V, Sinkunaite-Marsalkiene G, Zaliuniene D, Zaliaduonyte-Peksiene D, Mizariene V, Gustiene O, Jasinskas V, Jariene G,Tamosiunas A.

Ophthalmic Genet. 2015 Jun;36(2):149-55. doi: 10.3109/13816810.2013.838274. Epub 2013 Sep 30.

Prieiga per internetą