Susisiekite su LSMU MA KI Molekulinės kardiologijos laboratorija:

8 37 302873 info@molcardlab.lt

Apie mus

Molekulinės kardiologijos laboratorija 2016 m.

Molekulinės kardiologijos laboratorijos darbuotojai (2016 m.)

 

Molekulinės kardiologijos laboratorija įsikūrusi LSMU Kardiologijos institute (Sukilėlių pr. 15, Kaunas). Nors institute molekuliniai tyrimai buvo atliekami jau seniai, didėjant tokių tyrimų poreikiui, 2008 m. nutarta įkurti Molekulinės kardiologijos laboratoriją. Laboratorijai vadovauja prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė. Šiuo metu laboratorijos kolektyvą sudaro 14 darbuotojų. Laboratorijoje tiriamuosius darbus atlieka LSMU ir kitų universitetų I, II ir III studijų pakopų studentai.

 

Pagrindinės Molekulinės kardiologijos laboratorijos veiklos kryptys:

 1. Širdies ir kraujagyslių ligų genetinė epidemiologija.
 2. Genų kandidatų bei jų variantų, svarbių širdies ir kraujagyslių ligų morfogenezei, tyrimai.
 3. Širdies ir kraujagyslių ligų farmakogenetiniai tyrimai.

Laboratorija dalyvauja atliekant klinikinius ir mokslinius tyrimus bendradarbiaudama su LSMU Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika, Kardiologijos klinika ir kitomis institucijomis.

 

Molekulinės kardiologijos laboratorijoje veikla vykdoma remiantis šiais principais:

 • Tyrimai turi būti atliekami laiku, kokybiškai, atitinkant aukščiausius ES keliamus standartus.
 • Laboratorijos darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias keldami kvalifikaciją.
 • Atliktų mokslinių tyrimų rezultatai turi būti skelbiami Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo žurnaluose, pristatomi konferencijose.
 • Laboratorijos darbuotojai turi vykdyti akademinę veiklą, dalintis sukaupta patirtimi ir žiniomis.

 

Kokybės politika:

 • Misija – didinti diagnostinių molekulinės genetikos tyrimų prieinamumą Lietuvos gyventojams.
 • Vizija – sveikatos priežiūros kokybės gerinimas. Gydytojai, panaudodami diagnostinių molekulinės genetikos tyrimų rezultatus tiksliau diagnozuos ligas, geriau prognozuos jų eigą bei parinks tinkamiausią gydymo taktiką.
 • Strategija – laboratorinės veiklos vykdymas, integruojant klinikinės diagnostikos ir mokslinių tyrimų laboratorijos kokybės sistemą į vadybos sistemą ir veiklos akreditavimas, vadovaujantis LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimais.

 


 

Molekulinės kardiologijos laboratorijoje 2015 metų balandį įkurta prof. habil. dr. Felikso Bukausko mokslininkų grupė, kurios darbo tematika yra koneksinų ir jų formuojamų plyšinių jungčių kanalų savybės fiziologinėmis ir patologinėmis sąlygomis bei jų įtaka širdies ir nervinės sistemos veiklai.

 

Pagrindinės šios mokslininkų grupės veiklos kryptys:

 1. Koneksinų formuojamų plyšinių jungčių struktūriniai-funkciniai tyrimai.
 2. Plyšinių jungčių kanalų vartinės savybės.
 3. Širdies ir nervinių ląstelių tinklų modeliavimas ir eksperimentiniai tyrimai.

 

Vykdomi projektai:

Nuo 2015 m. balandžio mėnesio vykdomas Lietuvos mokslų tarybos finansuojamas Mokslininkų grupių projektas Nr. MIP-76/2015 ,,Plyšinių jungčių (PJ’ių) jautrumo pH struktūriniai-funkciniai tyrimai; PJ’ių kanalų vartinių savybių modeliavimas“.

Projekto tikslas nustatyti struktūrinius baltymo koneksino domenus, atsakingus už plyšinių jungčių kanalų jautrumą viduląsteliniam pH (pHi) bei patobulinti modelį, aprašantį laidumo (gj) priklausomybę ne tik nuo jungties įtampos (Vj), bet ir nuo pHi.