Susisiekite su LSMU MA KI Molekulinės kardiologijos laboratorija:

8 37 302873 info@molcardlab.lt

Darbuotojai

Molekulinės kardiologijos laboratorijos darbuotojai

lsmu-vaiva

Prof. Habil. Dr. Vaiva Lesauskaitė

Vyriausioji mokslo darbuotoja

Tel. nr. : 8 37 302874, viet. tel. nr. : 1204

333 kabinetas

El. paštas: vaiva.lesauskaite@lsmuni.lt

Dr. Giedrė Jarienė

Mokslo darbuotoja

Tel. nr. : 8 37 302889, viet. tel. nr. : 1244

318 kabinetas

El. paštas: giedre.jariene@lsmuni.lt

Vaiva Patamsytė

Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Tel. nr. : 8 37 302887, viet. tel. nr. : 1240

319 kabinetas

el. paštas: vaiva.patamsyte@lsmuni.lt

Dr. Ramunė Šepetienė

Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Tel. nr. : 8 37 302873, viet. tel. nr. : 1203

220 kabinetas

El. paštas: ramune.sepetiene@lsmuni.lt

Doc. Dr. Sandrita Šimonytė

Mokslo darbuotoja

Tel. nr. : 8 37 302889, viet. tel. nr. : 1244

318 kabinetas

El. paštas: sandrita.simonyte@lsmuni.lt

Doc. Dr. Alina Smalinskienė

Mokslo darbuotoja

Tel. nr. : 8 37 302887, viet. tel. nr. : 1240

319 kabientas

El. paštas: alina.smalinskiene@lsmuni.lt

lsmu-vacis

Dr. Vacis Tatarūnas

Vyresnysis mokslo darbuotojas

Viet. tel. nr. : 1251

321 kabinetas

El. paštas: vacis.tatarunas@lsmuni.lt

Dr. Vilius Skipskis

Mokslo darbuotojas

Viet. tel. nr. : 1251

321 kabinetas

El. paštas: vilius.skipskis@lsmuni.lt

Dr. Audronė Veikutienė

Mokslo darbuotoja

Tel. nr. : 8 37 326149, viet. tel. nr. : 6149

149 kabinetas (LSMUL KK, Širdies chirurgijos skyrius)

El. paštas: audrone.veikutiene@kaunoklinikos.lt

Ona Rūta Šereivienė

Vyr. laborantė

Viet. tel. nr. : 1239

313 kabinetas

Edita Kuncevičienė

Laborantė

Tel. nr. : 8 37 302887, viet. tel. nr. : 1240

319 kabinetas

El. paštas: edita.kunceviciene@lsmuni.lt

dovydas_gecys

Dovydas Gečys

Laborantas

320 kabinetas

El. paštas: dovydas.gecys@lsmuni.lt

Molekulinės kardiologijos laboratorijos mokslininkų grupė

Dr. Lina Rimkutė

Mokslo darbuotoja

Viet. tel. nr. : 1214

215 kabinetas

El. paštas: lina.rimkute@lsmuni.lt

Dr. Tadas Kraujalis

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

Viet. tel. nr. : 1214

216 kabinetas

el. paštas: tadas.kraujalis@lsmuni.lt

Dr. Mindaugas Šnipas

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

Viet. tel. nr. : 1205

217 kabinetas

El. paštas:  mindaugas.snipas@lsmuni.lt

mindaugas.snipas@ktu.lt

Kęstutis Maciūnas

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

Viet. tel. nr. : 1214

216 kabinetas

El. paštas: kestutis.maciunas@lsmuni.lt

Lukas Gudaitis

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

Tel. nr. : 8 37 302889, viet. tel. nr. : 1244

318 kabinetas

El. paštas: lukas.gudaitis@lsmuni.lt