Susisiekite su LSMU MA KI Molekulinės kardiologijos laboratorija:

8 37 302873 info@molcardlab.lt

LSMU MA KI molekulinės kardiologijos laboratorija

tyrimų kokybė

Atliekami tyrimai

darbuotojai

kontaktai

pagrindinės veiklos kryptys

Širdies ir kraujagyslių ligų genetinė epidemiologija. Genų kandidatų bei jų variantų, svarbių širdies ir kraujagyslių ligų morfogenezei, tyrimai. Širdies ir kraujagyslių ligų farmakogenetiniai tyrimai.

Publikacijos

Universiteto duomenų bazėje registruojamos darbuotojų, doktorantų einamųjų ir ankstesniųjų metų publikacijos. Rengiami dėstytojų, mokslo darbuotojų ir tyrėjų publikacijų bibliografiniai sąrašai ir statistika.

Daugiau

Projektai

Lietuvos projektai, programos. Tarptautiniai mokslo projektai. Podoktorantūrinių (post doc.) stažuočių projektai. Visuotinės dotacijos projektai. Kiti mokslo projektai.

Daugiau

Studentai

Studentų mokslinė praktika laboratorijoje – paramos rūšis, skirta I ir II studijų pakopos studentams atlikti mokslinius tyrimus vadovaujant aukštos kvalifikacijos tyrėjams pagal individualią tyrimų programą.

Daugiau